Regulamin Konkursu Panasonic 3D Challenge

Chcielibyśmy, aby uczestnicy konkursu "Panasonic 3D Challenge" mieli pełną świadomość zasad i wymagań dotyczących udziału. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z pełnym regulaminem konkursu, który stanowi podstawę uczestnictwa. W regulaminie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa, warunków przesyłania prac, kryteriów oceny, nagród i wielu innych ważnych aspektów. Pełen tekst regulaminu jest dostępny tu. Przed rozpoczęciem tworzenia i przesyłania prac prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Regulamin konkursu "Panasonic 3D Challenge" jest ważnym dokumentem, który gwarantuje uczciwość i przejrzystość konkursu. Obejmuje on wszystkie kwestie związane z udziałem i przebiegiem konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników. Zachęcamy do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie, co zapewni uczciwą rywalizację i sprawiedliwe oceny prac. Szczegóły dotyczące regulaminu znajdziesz tutaj. Dziękujemy za udział w konkursie "Panasonic 3D Challenge" i życzymy powodzenia!

Zasady Uczestnictwa

Zanim przystąpisz do konkursu "Panasonic 3D Challenge", zapoznaj się z poniższymi zasadami uczestnictwa. Dla naszej wspólnej przejrzystości i uczciwej rywalizacji zalecamy, aby każdy uczestnik przestrzegał poniższych zasad

Wiek i Kraj Uczestnictwa Konkurs jest otwarty dla osób, które ukończyły 18 lat i mają miejsce zamieszkania w Polsce.

Twórczość Własna Wszystkie nadesłane prace muszą być oryginalne i autorstwa uczestnika. Nie akceptujemy prac plagiatowanych lub nieautorskich.

Temat Pracy Prace muszą odnosić się do tematu konkursu "Panasonic 3D Challenge" i interpretować hasło "Ideas for life" w technice Stereo3D.

Formaty Plików Prace muszą być przesłane w odpowiednich formatach zgodnych z wymaganiami technicznymi opisanymi w regulaminie.

Język Komunikacji Komunikacja w konkursie odbywa się w języku polskim.

Terminy Prace muszą być przesłane w terminie określonym w regulaminie. Po tym terminie przesyłanie prac nie będzie możliwe.

Warunki Przesyłania Prac

Warunki przesyłania prac w konkursie "Panasonic 3D Challenge" mają kluczowe znaczenie dla uczestników. Aby zachować przejrzystość i uczciwość konkursu, prosimy o uwzględnienie poniższych informacji dotyczących technicznych aspektów przesyłania prac. Podczas przesyłania swoich prac upewnij się, że są one zgodne z wymaganymi formatami plików oraz ograniczeniami dotyczącymi rozmiaru plików. To zapewni, że Twoje prace zostaną prawidłowo przyjęte i ocenione przez jury konkursu.

Kontynuując proces przesyłania prac, prosimy również o właściwe nazewnictwo plików oraz dostarczenie kompletnych i gotowych do oceny projektów. Przesyłane prace powinny być pracami autorskimi, gotowymi do publikacji na stronie konkursowej oraz w materiałach promocyjnych związanymi z konkursem. Zachęcamy do starannego zapoznania się z warunkami przesyłania prac, które można znaleźć w regulaminie konkursu "Panasonic 3D Challenge". Wypełnienie tych warunków zapewni udany przebieg Twojego udziału w konkursie i możliwość konkurowania z innymi twórcami.